Spraymaling biltema

Køb spraymaling til træ, metal og plast m.m. – Biltema.dk

Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder.

Leder du efter spraymaling i høj kvalitet? Så find den maling du mangler her! Mange farver og anvendelsesmuligheder.

Spraymaling, blank – Biltema.dk

Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder.

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Uden tilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive gasser. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F.Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Acetone, n-butylacetat.VOC max: 840 g VOC/L. VOC-grænse: 840 g VOC/L

Vær kreativ med spraymaling – Biltema.dk

Spraymaling/hobbymaling kan bruges til mange af dine spændende projekter både indenfor og udenfor. Se mere.

Hobbymaling H20 – Biltema.dk

Hobbymaling H20

Spraymaaling, mat – Spraymaling – Biltema

Spraymaaling, mat – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Spraymaling, fluorescerande – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Spraymaling, halvblank – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Spraymaaling, metallic – Spraymaling – Biltema

Spraymaaling, metallic – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Spraymaling, klarklak – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Uden tilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive gasser. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation:Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: acetone, n-butylacetat.VOC max:

Spraymaling, hammerlak – Biltema.dk

Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. NC kombilak af høj kvalitet. Egnet til hobby og DIY på de fleste overflader. Undgå at male i direkte sollys. OBS! Tåler IKKE benzin. Til bedst mulige maleresultat anbefales først primer/grunder. Kun Biltema sprayprimer må bruges sammen med hobbymalingen. Brugsanvisning: Rengør overfladen omhyggeligt. Slib med vådslibepapir. Ryst dåsen godt før brug. Dåsen bør have en temperatur på ca. +20º C. Sprøjteafstand ca. 25 cm. Spray flere tynde lag. Hvis nødvendigt drejes den forreste (gule) del af mundstykket for at kunne påføre lodrette lag. Vent 2-3 minutter imellem hvert lag. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og ventilen sprayes ren. Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn.

Keywords: spraymaling biltema